skip to Main Content

7 nơi tốt nhất cho người giàu tại Mỹ

Dựa trên những tiêu chí như cơ hội việc làm, thu nhập, trường học, an ninh, và tỷ lệ người sống độc thân tại Mỹ, bang California, Virginia, New Jersey và Massachusetts đã trở thành những địa phương đầy hứa hẹn cả về mặt tài chính lẫn lập gia đình.


Dựa tr��n những tiêu chí như cơ hội việc làm, thu nhập, trường học, an ninh, và tỷ lệ người sống độc thân tại Mỹ, bang California, Virginia, New Jersey và Massachusetts đã trở thành những địa phương đầy hứa hẹn cả về mặt tài ch��nh lẫn lập gia đình.

CNNmới đây đã chọn ra 7 địa điểm trong danh sách 100 nơi tốt nhất để sống tại Mỹ đáp ứng đủ các yêu cầu trên.


7. Arlington, bang Virginia


Dân số: 224.274 người
Dân số: 224.274 người.

Tỷ lệ người sống độc thân: 42,1%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 119.427 USD một năm.


6. Milton, bang Massachusetts


Dân số: 25.763 người
Dân số: 25.763 người.

Tỷ lệ người sống độc thân: 30,5%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 121.355 USD một năm.


5. Madison, bang New Jersey


Dân số: 16.247 người.
Dân số: 16.247 người.

Tỷ lệ người sống độc thân: 31,7%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 131.529 USD một năm.


4. Hermosa, bang California


Dân số: 19.082 người.
Dân số: 19.082 người.

Tỷ lệ người sống độc thân: 47,5%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 134.033 USD một năm.


3. Đồi Beverly, bang California


Dân số: 33.974 người.
Dân số: 33.974 người.

Tỷ lệ người sống độc thân: 30,4%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 142.180 USD một năm.


2. Tysons Corner, bang Virginia


Dân số: 19.380 người
Dân số: 19.380 người

Tỷ lệ người sống độc thân: 32,1%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 143.749 USD một năm.


1. Manhattan, bang California


Dân số: 34.607 người.
Dân số: 34.607 người.

Tỷ lệ người sống độc thân: 30,2%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 154.860 USD một năm.


Anh Quân (theoBusiness Insider)

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top

0829 302 302