skip to Main Content

Về Nghệ An ghé Di tích Quốc gia Kênh Nhà Lê

Kênh Nhà Lê là một hệ thống sông cổ được đào từ thời Vua Lê Đại Hành. Nhiệm vụ chính của Kênh là vận tải quân lương về phía nam Đại Cồ Việt nhằm mục đích mở rộng lãnh thổ về phía Nam và phát triển kinh tế nông nghiệp nước nhà. Về Nghệ An nên ghé Di tích Quốc gia Kênh nhà Lê để cùng tìm hiểu.

Chi tiết
Back To Top

0829 302 302